Politica de confidentialitate
Prezenta Politica de Confidentialitate are rolul de a va informa cu privire la modul in care prelucram, respectiv colectam, utilizam si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand utilizati produsele si serviciile noastre, site-ul nostru, precum si atunci cand interactionati in orice modalitate cu noi, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”).
1. Datele de identitate si datele de contact ale operatorului MARIA 2005 ADMINISTRARE  persoana juridica cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, Stirbei Voda 160, bl 22b, et 8, ap 29  (”Operatorul” sau ”INCHIRIERI.RO”).
2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la office@inchirieri.ro sau prin posta la sediul MARIA 2005 ADMINISTRARE :Bucuresti, Sectorul 1, Stirbei Voda 160, bl 22b, et 8, ap 29
Prezenta Politica de Confidentialitate are rolul de a va informa cu privire la modul in care prelucram, respectiv colectam, utilizam si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand utilizati produsele si serviciile noastre, site-ul nostru, precum si atunci cand interactionati in orice modalitate cu noi, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”).

1. Datele de identitate si datele de contact ale operatorului MARIA 2005 ADMINISTRARE  persoana juridica cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, Stirbei Voda 160, bl 22b, et 8, ap 29  (”Operatorul” sau ”INCHIRIERI.RO”).

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor Persoana responsabila cu protectia datelor personale poate fi contactata prin e-mail la office@inchirieri.ro sau prin posta la sediul MARIA 2005 ADMINISTRARE :Bucuresti, Sectorul 1, Stirbei Voda 160, bl 22b, et 8, ap 29


3.Drepturile pe care le aveti cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de MARIA 2005 ADMINISTRARE
(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal - puteti obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca sc Maria 2005 Administrare prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate.
(2) Dreptul la rectificare - puteti solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete.
(3) Dreptul la È™tergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”- puteÈ›i solicita È™tergerea datelor personale care vă privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
(4) Dreptul de a va retrage consimțământul - Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
(5) Dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării – puteÈ›i solicita restricÈ›ionarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanÈ›e, precum (i) dumneavoastră contestaÈ›i exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneÈ›i È™tergerii acestora, solicitând restricÈ›ionarea utilizării lor.
(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteÈ›i solicita È™i primi datele cu caracter personal care vă privesc È™i pe care ni le-aÈ›i furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate È™i doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaÈ›ilor tehnice folosite de Maria 2005 Administrare  la momentul solicitării.
(7) Dreptul la opoziÈ›ie- vă puteÈ›i opune, din motive legate de situaÈ›ia particulară în care va aflaÈ›i, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanÈ›e, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziÈ›ii.
(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. În cazul în care MARIA 2005 ADMINISTRARE va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteÈ›i (i) cere È™i obÈ›ine intervenÈ›ia umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) îÈ™i poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare È™i (iii) contesta decizia.
(9) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale.
(10) Dreptul de a depune o plângere la SC MARIA 2005 ADMINISTRARE SRL È™i/sau la autoritatea competentă privind protecÈ›ia datelor È™i de a va adresa justiÈ›iei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum È™i pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu prelucrarea de către SC MARIA 2005 ADMINISTRARE SRL  a datelor personale, vă rugăm să contactaÈ›i responsabilul nostru pentru protecÈ›ia datelor personale, prin e-mail la adresa office@inchirieri.ro, prin poÈ™tă sau prin cerere scrisă È™i semnată olograf, la sediu. Cererea dvs va fi analizată È™i soluÈ›ionată în termen de 20 de zile de la data înregistrării.


Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:
Web site : https://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212